De Wieltjeshoeve…
… uw Biohoeve in de buurt!

Steeds meer mensen kiezen ervoor bewuster te gaan eten.
Het gebruiken van natuurvoedingsproducten is een manierĀ om zowel bewust bezig te zijn met wat je eetĀ als met de natuur en het milieu.

In maart 2000 startte de Wieltjeshoeve met biologische tuinbouw.

De biologische tuinbouw is een wetenschappelijk stevig onderbouwde teeltmethode die beoefend wordt door beroepstelers. De teler geeft bijzondere aandacht aan de onderlinge afhankelijkheid van de natuurlijke processen in het agro-systeem. Door middel van organische bemesting, wordt een vruchtbare bodem ontwikkeld en behouden. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest of chemische pesticiden en fungiciden. De onkruidbeheersing gebeurt zonder het inzetten van chemische middelen.

‘Biologisch’ is allerminst een loze term. De biologische tuinbouw is een gereglementeerde en gecontroleerde, moderne teeltmethode. ‘Biologisch is een beschermd begrip dat niet zomaar mag gebruikt worden. Sinds 1993 geldt een Europese wet, die elke biologische producent van plantaardige producten bepaalde verplichtingen oplegt. Een controlecommissie moet nagaan of die normen worden nageleefd. Ze volgen het hele traject van het product : van het veld tot op je bord. Het gedeponeerd Biogarantie-label garandeert dat een product afkomstig is uit de biologische tuinbouw en dat daarvoor regelmatig onaangekondigde controles worden uitgevoerd.

LOGO_EuroBio+Biogarantie_00_leeg_hor72dpi